Zapętlone lub rozszerzone pętle

Często we wzorach używaj usuniętych pętli. Jeśli używasz nici w różnych kolorach, możesz tworzyć oryginalne projekty. Usunięta pętla jest wykonywana w następujący sposób: prawa igła dziewiarska jest wkładana do pętli od prawej do lewej i usuwana bez dziania. W tym przypadku nitka robocza z przodu dzianiny leży za zdjętą pętlą, po niewłaściwej stronie - przed nią (ryc. A).

Wydłużona pętla po niewłaściwej stronie. Prawa igła dziewiarska jest wkładana w pętlę lewej igły od prawej do lewej i usuwana w prawo bez dziania, podczas gdy nić robocza pozostaje przed pętlą.

Aby wykonać długą, usuniętą pętlę, należy włożyć prawą igłę do rączki od lewej do prawej i kilkakrotnie owinąć koniec szprychy nitką zgodnie z ruchem wskazówek zegara (1 obrót odpowiada wysokości 2 rzędów). Następnie przeciągnij igłę z nićmi z powrotem do pętli ruchem do siebie i wyjmij dzianą pętlę z lewej igły do ​​prawej. Możesz owinąć nić wokół igły dziewiarskiej kilka razy, w zależności od pożądanej wysokości pętli. W następnych rzędach pętlę usuwa się bez robienia na drutach, a igłę wprowadza się od prawej do lewej (ryc. B).