Prawa rodzicielskie: treść

Obowiązki rodzicielskie są pełne radości, ale jednocześnie i dużej odpowiedzialności. Wychowanie pełnego członka społeczeństwa i godnego obywatela nie jest takie proste.

Prawa rodzicielskie: treść

Rodzice muszą wychowywać swoje dzieci, odpowiadać za ich rozwój i wychowanie . Rodzice mają przewagę nad innymi krewnymi w wychowywaniu dzieci.

Rodzice są również zobowiązani do zapewnienia, aby ich dzieci otrzymały podstawowe wykształcenie ogólne (tj. Wykształcenie w liczbie 9 klas szkoły powszechnej) oraz mają prawo wyboru rodzaju instytucji edukacyjnej i formy nauczania dla swoich dzieci

Rodzice pomagają dziecku w kontaktach z osobami trzecimi. W tym celu prawo uznaje prawo do reprezentacji rodziców. Rodzice są prawnymi przedstawicielami swoich dzieci i opowiadają się za ich prawami i interesami w stosunku do wszelkich osób fizycznych i prawnych, w tym przed sądami, bez specjalnych uprawnień.

Rodzice muszą właściwie wypełniać swoje obowiązki rodzicielskie.

Bierz udział w wychowaniu dziecka, utrzymaniu dziecka, rób wszystko , co możliwe, aby kształcić pełnoprawną osobowość .

Jeżeli rodzic lub oboje rodzice nie wywiązują się właściwie ze swoich obowiązków rodzicielskich, rodzic taki może zostać pozbawiony praw rodzicielskich na podstawie art. 69 Kodeksu rodzinnego Federacji Rosyjskiej.